Blockchain Engineering Lead
🕹️

Blockchain Engineering Lead

JOIN OUR TEAM!🤝

💡
SIPHER was born to embrace blockchain technology to build compelling Gaming and Entertainment experiences. We are a team with 170 members and growing. We are young and full of energy. We love gaming. We love amazing stories told through gaming and movies.

📌 KEY RESPONSIBILITIES

 • Tổ chức & đảm bảo nguồn lực tham gia thực hiện thiết kế và phát triển các dự án ứng dụng các công nghệ blockchain & smart contract theo yêu cầu của tổ chức. Phối hợp làm việc với các team khác theo nhu cầu của dự án. | Organize & ensure the resources involved in designing and developing projects applying smart contracts & blockchain technologies. Coordinate work with other teams according to the needs of the project.
 • Đề xuất phương án kỹ thuật khả thi & phù hợp cho dự án & tổ chức. | Proposing feasible & appropriate technical solutions for the project & organization.
 • Tổ chức & đảm bảo nguồn lực tham gia thực hiện vận hành, bảo trì các sản phẩm của team đã đưa vào sử dụng. Phối hợp làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan theo đặc thù của sản phẩm. | Organize & ensure resources to participate in the operation and maintenance of the team's products that have been released. Coordinating work with relevant individuals and organizations according to the characteristics of the product.
 • Tổ chức & đảm bảo nguồn lực tham gia thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ mới liên quan tới chuyên môn, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của tổ chức, dự án. Đề xuất các phương án khả thi để ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm/dự án. | Organize & ensure resources to participate in research and testing of new blockchain technologies. Proposing feasible methods to apply new technology to products/projects.
 • Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho các thành viên trong team theo nhu cầu cập nhật kỹ thuật của dự án/ tổ chức. | Training and fostering professional knowledge for team members.
 • Kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm của team. Tham gia xử lý lỗi khi phát hiện. | Check and ensure the quality of the team's products. Participate in hotfix.
 • Sử dụng một cách có hiệu quả các dịch vụ, công cụ mà team được trang bị trong quá trình làm việc. | Effectively use the services and tools that the team is equipped.
 • Làm việc, báo cáo cho Blockchain Tech Lead. | Work & report to Blockchain Tech Lead

✍️ REQUIREMENTS

 • Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức liên quan tới blockchain. | At least 6 months of working experience in blockchain related organizations.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí team lead (kỹ sư) hoặc tương đương. Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ đồng nghiệp cùng/khác team. | At least 2 years of experience working as a team lead (engineer) or equivalent. Have good teamwork skills.
 • Có tư duy logic tốt, kiến thức tốt về thuật toán và giải thuật (ưu tiên các bạn đã tham gia lập trình thi đấu (competitive program) trong nước, khu vực hoặc quốc tế ở cấp ba hoặc đại học). | Having good logical thinking, good knowledge of algorithms and algorithms (priority is given to those who have participated in national, regional or international competitive programming at high school or university).
 • Có thể đọc hiểu các technical papers/documents ở mức độ phương pháp/giải thuật. | Capable of reading and understanding technical papers/documents at the method/algorithm level
 • Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, tự chịu trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng thử cái mới học cái mới, có mindset của người-giải-quyết-vấn-đề. | Possessing the working spirit of a startup: proactive, self-responsible at work, willing to try new things, learn new things, have a problem-solver mindset.
 • Có thể giao tiếp tiếng Anh trong công việc ở mức khá trở lên, đặc biệt kỹ năng đọc và viết ở mức độ có thể đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu tài liệu chuyên sâu. | Capable of communicating in English at work at a good level or higher, especially reading and writing skills at a level that can meet the requirements of in-depth document research.
 • Có ý thức viết code sạch, tỉ mẩn, chi tiết. | Have a sense of writing clean, meticulous and detailed code.
 • Có ý thức chủ động tìm hiểu, nghiên cứu những tiến bộ kỹ thuật về blockchain, đặc biệt là Ethereum Network. | Consciously actively learn and research technical advances in blockchain, especially Ethereum Network.
 • Có kinh nghiệm viết smart contract chuyên nghiệp. Hiểu biết về Solidity, Viper là lợi thế. | Experience in writing smart contracts professionally. Knowledge of Solidity, Viper is an advantage.
 • Có kinh nghiệm build & vận hành hệ thống blockchain. | Experience in building & operating blockchain systems.
 • Có kinh nghiệm phát triển WebApp. Hiểu biết về NodeJS, TypeScript, NextJS, NestJS, ReactJS, JS, HTML, CSS, PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB… là lợi thế. | Experience in WebApp development. Knowledge of NodeJS, TypeScript, NextJS, NestJS, ReactJS, JS, HTML, CSS, PostgreSQL, MongoDB, DynamoDB... is an advantage.
 • Có kinh nghiệm về devOps trên AWS hoặc GCP hoặc AZURE là lợi thế. Experience in devOps on AWS or GCP or AZURE is an advantage.

NICE TO HAVE

 • Ưu tiên ứng viên có tìm hiểu về code bases, models của các protocols. | Priority is given to candidates with knowledge of code bases and models of protocols.
 • Ưu tiên ứng viên chủ động nghiên cứu tối ưu hoá hệ thống và đưa ra các ý tưởng để phát triển hệ thống. | Priority is given to candidates who actively research and optimize the system and come up with ideas for system development.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tổ chức làm việc nhóm. | Priority is given to candidates with experience in organizing group work.

Why You'll 💗 Working Here!

 • Meals and parking allowance are covered by the company.
 • Full benefits and salary rank during probation.
 • Insurances as Vietnamese labor law and Premium health care & Accident insurance for employees and relatives.
 • Competitive salary, 13th-month salary, HOT bonus, Performance Bonus.
 • A half-year and End-of-year Bonus yearly depending on company performance.
 • Unique Growth & Performance evaluation every 6 months.
 • Recharge time, Sports, Buddy meals, Training allowances.
 • Culture of Remote working, Hybrid workplace, and Flexible working environment.
 • A fun & dynamic environment and freedom to be creative.
 • 5 working days/week: Mon – Fri with flexible working time.
 • Company trip, Team building twice a year & other community Tech activities.

We want to get to know you and would love for you to consider joining us. Please reach out to us at [email protected] with your CVs!