Smart Contract Developer
🕹️

Smart Contract Developer

Mô tả công việc

 • Phát triển, cải tiến và duy trì Smart Contracts cho Sipher, ứng dụng vào các use-case như NFT minting, Marketplace Operation, On-chain → Offchain integration (sử dụng Wallet và NFT làm logging key) v..v
 • Làm việc với các product team để viết smart contracts theo nhu cầu sử dụng của từng product team.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận, tranh biện, đưa ra các ý tưởng phát triển theo định hướng chung và làm việc với team về các ý tưởng đó.
 • Đọc/hiểu các technical papers/documents để đưa ra giải pháp cũng như cài đặt giải pháp đó trong code base.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu về models của các protocols khác trên crypto space
 • Viết tests và deployment scripts.
 • Làm việc, báo cáo và được đào tạo bởi Blockchain Tech Lead

Yêu cầu công việc

 • 6 tháng+ kinh nghiệm code smart contract bằng Solidity.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Truffle, Ganache, Web3 js, Buidler (Hardhat), OpenZeppelin, etc.
 • Có tư duy logic tốt, kiến thức tốt về thuật toán và giải thuật (ưu tiên các bạn đã tham gia lập trình thi đấu (competitive program) trong nước, khu vực hoặc quốc tế ở cấp ba hoặc đại học).
 • Có thể đọc hiểu các technical papers/documents ở mức độ phương pháp/giải thuật.
 • Sở hữu tinh thần làm việc của startup: chủ động, tự chịu trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng thử cái mới học cái mới, có mindset của người-giải-quyết-vấn-đề.
 • Có thể giao tiếp tiếng Anh trong công việc ở mức khá trở lên, đặc biệt kỹ năng đọc và viết ở mức độ có thể đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu tài liệu chuyên sâu.
 • Có ý thức viết code sạch, tỉ mẩn, chi tiết.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, hỗ trợ đồng nghiệp cùng/khác team.
 • Có ý thức tìm hiểu, nghiên cứu những dự án mới trên Ethereum space.

Lợi thế

 • Ưu tiên ứng viên có tìm hiểu về code bases, models của các protocols
 • Ưu tiên ứng viên chủ động nghiên cứu tối ưu hoá hệ thống và đưa ra các ý tưởng để phát triển hệ thống.